TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: CELEX

 

Adresa: Bana Milosavljevića 8,
Banja Luka
Te/Fax: 051 229 720
Fax: 051 229 721
Email: tors@teol.net
Web: www.turizamrs.org

Turistička organizacija Republike Srpske je osnovana 23.12.2004. godine. To je javna ustanova osnovana od strane Vlade Republike Srpske, u skladu sa Zakonom o turizmu i Zakonom o sistemu javnih službi, s glavnim zadatkom unapređenja i promocije turizma Republike Srpske.

Opšti razvojni cilj turizma Republike Srpske je izgraditi imidž RS kao destinacije bezbjedne za turizam i ulaganja, te kroz promotivne aktivnosti pozicionirati se kao kvalitetna destinacija za boravak turista. Kroz promociju, u cilju unapređenja turizma od interesa za Republiku Srpsku, TORS obavlja djelatnosti, kao što su: obezbjeđenje turističke informativno-propagandne djelatnosti u zemlji i inostranstvu, formiranje i razvoj informativnog sistema u turizmu RS i ostvarivanje međunarodne saradnje u oblasti turizma.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com