TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: TRNOVO

 

Adresa: Trnovskog bataljona 86
71220 Trnovo
Telefon: 057/610-237
Telefax: 057/610-242
Email: infotrnovors@teol.net
Web: www.trnovo-rs.com

 

Географски положај и природне карактеристике општине Трново

Општина Трново се простире на територији од 138 км2, на којој је, у 2009. години, живело 3150 становника. Географски, општина Трново је лоцирана јужно од Сарајева и позиционирана је на М-18 магистралној цести Сарајево-Трново-Калиновик- Фоча-Требиње. Трново се налази у брдовитим предјелима Трескавице и Јахорине, на лијевој обали ријеке Жељезнице. Клима Трнова је умјерено континентална; она има температурни максимум у августу, и минимум у јануару. Надморска висина Трнова је 850м, а просјечна надморска висина је 820м. Под шумама се налази 92,36 км2 општине Трново или 67% површине општине.

 

 

Демографске карактеристике и кретања

У 2009-ој години општина је имала 3.150 становника док је по попису из 1991. године у Трнову живјело 6.991 становника. У урбаном дијелу општине живи око 54% становника. Двадесет седам становника по једном квадратном километру сврстава нас у рјеђе насељене општине. Прије задњег рата главна миграциона кретања на подручју општине Трново су била из руралних подручја у град, због могућности запошљавања и рјешавања стамбеног питања. По избијању ратних сукоба 1992. године, из Трнова је отишло бошњачко становништво. Дејтонским споразумом дио трновске општине је припао Федерацији БиХ и формирана је Федерална општина Трново, у којој живи већинско бошњачко становништво. У Трнову стално живи око 1.000 повратника бошњачке националности. Један број становника доселио се у општину Трново из Сарајева и његове околине.

Општину Трново чине двије мјесне заједнице, а то су МЗ Трново која је урбана и рурална МЗ Кијево. По попису из 1991. године рурално становништво имало је значајан удио (око 47% ) у укупном броју становника, док је сада тај однос промијењен и износи 29 %. Један од разлога за то су и ратна дешавања јер је Дејтонским мировним споразумом рурални дио територије припојен Федерацији БиХ. У МЗ Кијево према процјени живи око 29% становника. Највећи број становника живи у МЗ Трново односно у урбаном дијелу општине.

 

Број и структура предузећа

Општина Трново је прије 1992. године имала значајан број индустријских комплекса и фабрика које су обезбјеђивале запосленост становништва. 1.812 радника је било запослено у индустрији "Предионица и ткаоница", дрвопрерађивачкој фабрици „Орах" и „Фамос-у", као и у другим дрвопрерађивачким фирмама које су биле доминантни индустријски потенцијали у регији. Данас ови индустријски капацитети уопште не раде.

Основни носилац привредног развоја општине до 2005. године је било Ш.Г.»Трескавица « Трново које је запошљавало око 40-ак радника. Због трансформације шумских газдинстава на нивоу Ј.П.»Српске шуме» РС у Трнову је остала само Шумска управа. Губљењем овог привредног субјекта општина Трново не може у буџету да рачуна са одређеним пореским приходима, као што је порез на плату.

У Трнову егзистирају два предузећа која су у функцији и у којима се одвија производни процес и то: Д.о.о.»НАНЕ»-трговина и Д.о.о.»Мил-бори« - производња хљеба и пецива.

Значајно је поменути два предузећа која су приватизована, а у којима није покренута производња и то:

  • А.Д. „Предионица и ткаоница". Због немогућности покретања текстилне индустрије, менаџмент овог предузећа је у озбиљним преговорима за покретање фабрике воде у којој намјерава запослити за почетак око 50 радника.
  • А.Д."Орах" Трново, Менаџмент овог предузећа у току наредне године намјерава покренути производњу.

 

 

Туристички потенцијали и туристичка инфраструктура

Општина Трново има значајне потенцијале за развој како планинског тако и сеоског туризма. Планине Јахорина и Трескавица, ријека Жељезница, разноврсна флора и фауна, умјерена клима представљају туристичке потенцијале које треба ставити у функцију развоја у општини Трново. Са 2088 метара висине, Трескавица је највиша сарајевска планина, и само за ЗООм нижа од највишег врха у БиХ. Дио Јахорине који припада општини Трново на изграђеном дијелу покривен је углавном са преко 200 викенд кућица и неколико угоститељских објеката. Развоју сеоског туризма се даје посебна пажња у времену када је привреда ослабљена, обзиром да се ради о подручјима са веома повољним предусловима за развој сеоског туризма. Пројекат развоја сеоског туризма на локалитету Тошићи-Рајски до-Турови одобрен је и финансира га италијанска влада. Основни циљ овог пројекта је развој сеоског туризма у оквиру већ постојећих сеоских домаћинстава у комбинацији са једним амбијенталним комплексом који би се састојао од ресторана саграђеног од камена и дрвета у планинском стилу окруженог конацима брвнарама на локалитету Рајски до. Циљ пројекта јесте развој и промоција агро туризма тако што ће се сеоска домаћинства оспособити за пријем туриста. Туровско-жељезничка зона као туристичка предиспозиција налази се у Урбанистичком плану града Источно Сарајево.

 

 

Општина Трново има значајне потенцијале за развој како планинског тако и сеоског туризма. Планине Јахорина и Трескавица, ријека Жељезница, разноврсна флора и фауна, умјерена клима представљају туристичке потенцијале Пројекат развоја сеоског туризма је започео са реализацијом на подручју општине и овакве иницијативе је потребно наставити и ставити их у функцију развоја општине.

Разлози за стављање туризма у фокус развоја општине су могућности креирања нових радних мјеста, повезивање руралног развоја и туризма и близина великих урбаних центара. Пројектни приступ реализацији циљева из области туризма се сам по себи намеће и биће потребно радити на изградњи капацитета за бављење развојем општине који ће моћи водити и усмјеравати процес развоја туризма.

Javna ustanova Turistička organizacija opštine Trnovo je osnovana 26 Februara 2010 godine odlukom Skupštine opštine Trnovo. Ista je registrovana 9 Decembra 2010 godine u okružnom privrednom sudu u Istočnom Sarajevu, rješenjem br. 061-0-REG-10-000 251.

Zadatak JU TOOT je promovisati, znači unaprijediti, odnosno u javnost predstaviti i prikazati prirodne potencijale opštine Trnovo kojih imamo u izobilju i kojima se naš kraj oduvijek mogao dičiti. Mnogi bi mogli da nam pozavide na planinama ljepoticama, skijaškim terenima, rijekama, potocima, izvorima, bilju, šumskom voću, znači svim onim što majka priroda može da nam podari. Mi to trebamo znati predstaviti, odnosno privući populaciju da posjećuje naše lokalitete i da uživa u našim prirodnim ljepotama koje zasigurno mogu da pariraju lokalitetima u našoj bližoj okolini, a i šire.

 

Izletišta

Planinarsko eko izletište ''Sustavac'' na planini Treskavici, podno vrha Veliki Kožljen na obali Hrasničkog potoka, koje je od Trnova udaljeno 7 km, a smješteno na nadmorskoj visini od 1180 m, predstavlja pravu vazdušnu banju.

Svi prilazni putevi uredno su obilježeni, kao i planinske staze koje vode od izletišta do vodopada, jezera i svih vrhova Treskavice.

Planinari i turisti mogu se smjestiti u planinarsku kuću i bungalove sa ukupno 40 ležaja, kojima gazduje Planinarsko-sportsko društvo "Treskavica".

 

 

Planinarski dom na lokalitetu Paleža na nadmorskoj visini od 1258 m, udaljen od Trnova 10 km u neposrednoj blizini vodopada "Skok", pruža poseban užitak pravim ljubiteljima prirode, a uređuje ga Planinarsko, ekološko - sportsko društvo "Runolist 05". Društvo organizuje tradicionalno u mjesecu avgustu "sačijadu" i u septembru "berbu borovnica".

Na oba lokaliteta posjetioci mogu uživati u šetnji planinom, branju ljekobilja, a ljubiteljima lova tu s e pruža prilika da odstrijele kapitalne primjerke divljači kojih u ovom bujnom šumskom zelenilu ima u izobilju.

 

Izletište Kazani

Iznad sela Turovi sastaju se Godinjski i Hrasnički potok koji čine rijeku Željeznicu, a nedaleko od svog nastanka rijeka je udubila svoje korito duboko 10 m, široko 2 m i dugo 150 m i napravila krečnjačku gredu – kazan kroz koje voda pjeni, ključa baš kao u nekom velikom kazanu na vatri i zbog ove neobične pojave ljudi su ovo mjesto nazvali "Kazani".

Na tom mjestu svaki posjetilac se divi neobičnoj slici koju je plahovita planinska voda napravila u krečnjaku, s toga je ovaj lokalitet postao istoimeno izletište.

 

 

Prirodni resursi

Šume predstavljaju jedan od najvažnijih prirodnih resursa Opštine Trnovo i zauzimaju 92,36 km ili 67% njene površine. Vrijednost šuma se ispoljava direktno kroz prizvodnju drvne mase i indirektno kroz opštekorisne funkcije kao što su regulisanje vode i klime, zaštita zemljišta, razvoj turizma. Šumski fond obiluje šumama bukve, jele, smrče i hrasta kitnjaka u manjoj mjeri;

Visoke šume sa prirodnom obnovom - 2830 ha;

Visoke šume bukve - 602,08 ha;

Visoke degradirane šume - 543,03 ha;

Šibljaci i goleti podesni za pošumljavanje - 304,42 ha;

Čiste i mješovite šume jele i smrče i mješovite šume bukve, jele i smrče -2227,92 ha.

Na ovom šumskoprivrednom području predviđeno je pošumljavanje sadnjom sadnica i njega šumskih kultura.

Naše šume imaju veliki potencijal i u oblasti lova, jer su bogate lovnom divljači kao što su: mrki medvjed, divlja svinja, divlja mačka, tetrijeb i orao.

Voda predstavlja prilično obilan resurs, na području naše opštine nalaze se brojna vrela. A na obroncima planine Treskavice postoje i izvori pitke vode Ljuštra i Širokarka. Hidrografsku okosnicu čini rijeka Željeznica ,a njeno najveće izvorište čini Hrastnica otoka sa prostora Turovske Treskavice.

Zbog ograničenih poljoprivrednih površina u Opštini Trnovo može se računati na značajniju prozvodnju hrane - osnivanjem farmi (krava, ovaca, tov junadi i koka nosilja).

Na području opštine Trnovo najrasprostranjenija su duboka tla pokrivena oraničnim površinama i livadama, odnosno planinske crnice i smeđa tla koja se javljaju u slivu Željeznice. Od ljekovitog bilja zastupljene su: hajdučka trava, majčina dušica, vranilova trava, kantarion, cvijet gloga, od šumskog voća: jagode, borovnice, maline, kupine, divlje jabuke i kruške, a od jestivih gljiva: lisičarka i vrganj.

 

Образовање

Број ученика у основним и средњим школама се драстично смањује из године у годину што је одраз негативног природног прираштаја али и одсељавања становништва. Трново нема средњу школу и ученици средњих школа путују у Источно Сарајево. Број студената на подручју општине је константан из године у годину.

Тренутно стипендије студената које додјељује општина су више социјалне категорије, а мање развојног карактера из разлога што општина не располаже са радним мјестима која би била адекватна стручној спреми стипендиста.

Дефинисани стратешки правци развоја општине ће свакако допринијети и креирању политике стипендирања ученика и студената у смислу подршке образовању дефицитарних и потребних кадрова.

 

Социјална заштита

Социјална заштита у општини Трново организована је у склопу реферата борачко-инвалидске социјалне и дјечије заштите у циљу вршења дјелатности и послова од посебног друштвеног интереса усмјерених на обезбјеђење социјалне сигурности грађана и отклањања посљедица стања социјалне потребе у свим областима живота и рада, као и пружања социјалних услуга грађанима у стању социјалне потребе.

С обзиром да на подручју општине Трново нема установа социјалне заштите, а општина Трново има изузетне погодности за боравак особа треће старосне доби, у наредном периоду било би потребно пажњу у овом сектору усмјерити на изградњу дом за стара лица у урбаном дијелу Трнова (Ракова нога) јер општина посједује земљиште и могућнот прикључка на инфраструктуру.

 

Рањиве групе

Дјечија заштита у општини Трново организована је у оквиру реферата за борачко-инвалидску и социјалну заштиту. Референт води поступак, а податке у базу уноси канцеларија Јавног фонда за дјечију заштиту у Источном Сарајеву. У нашој општини се остварују законска права. Проширених права у оквиру дјечије заштите немамо те би било врло пожељно радити на њиховом увођењу имајући у виду да имамо негативну стопу наталитета и старачка домаћинства.

Као корисници социјалне заштите се јављају и други појединци односно породице којима је потребан неки вид помоћи и подршке. То су породице са проблемима у породичним односима, породице са члановима који имају проблеме на плану менталног здравља, породице у којима је дошло до неког вида насиља, породице са члановима који су овисници од алкохола. У задних неколико година на годишњем нивоу буде по десетак случајева.

 

Здравствена заштита

Носилац примарне заштите на подручју општине Трново је Дом здравља "Трново", који пружа услугу примарне заштите становништва. Лоциран је у урбаном дијелу насеља Трново. Ван дома здравља постоји једна амбуланта у насељу Кијево, али проблем представља чињеница да у амбуланту Кијево љекар долази само једном седмично. Фонд здравственог осигурања РС има своје пословницу у општини Трново.

 

Култура

Центар за културу "Трново", смјештен је у згради површине 275,52 м2, и главни је носилац културних дешавања у нашој локалној заједници. У оквиру Центра формирана је и Народна библиотека "Трново" као самостални субјект површине 83 м2. Ове двије установе кроз међусобну сарадњу успјешно раде на развоју културе, на побољшању услова за реализацију културних садржаја, као и сарадњи са омладином и омладинским организацијама.

Најзначајније културне манифестације на овом подручју су: „Петровдански дани културе", „Светосавска академија" и „Додјела новогодишњих пакетића".

 

Стање јавне инфраструктуре и јавних услуга

Укупна дужина путне-цестовне мреже на подручју општине Трново је 124 км. Обзиром да се Трново налази на путном правцу Сарајево-Фоча, највећи проценат укупне дужине путне мреже чини магистрални пут М 18, а такође развијена је и мрежа локалних путева који повезују центар са насељеним мјестима, од којих је 50 % асфалтираних. Општина, сваке године кроз план капиталних инвестиција, а у складу са приходима буџета планира и асфалтира 1,5-2,0 км локалних путева.

Када су у питању финансијска улагања у путну инфраструктуру значајно је напоменути да је досадашња изградња и санација локалних путева финансирана дијелом из буџета општине, а дијелом од других суфинансијера (Влада РС, Фонд за развој и запошљавање РС, Министарство пољопривреде и др.).

 

 

Sport

 

Tradicionalna sportska takmičenja

Povodom Dana opštine Trnovo - Petrovdana od 2000.godine održavaju se razna sportska takmičenja u trajanju od deset do petnaest dana.

U tom periodu veliki broj sugrađana se okupi oko sportskih igrališta, prateći takmičare u fudbalu, odbojci , potezanju konopca i drugim disciplinama.Uoči samog "Petrovdana" uz bogat kulturno-umjetnički program najzaslužnijima se dodjeljuju nagrade i priznanja.

 

FK “Željeznica“

FK “Željeznica“ egzistira duže od tri decenije, a u posljednje vrijeme finansira se isključivo iz budžeta opštine Trnovo. Posle jesenjeg dijela prvenstva u drugoj ligi Jug RS, nalazi se u donjem dijelu tabele i predstoji velika borba za opstanak.Takmiče se u jakoj konkurenciji sa nekadašnjim prvoligašima“Jedinstvo“ iz Brčkog, „Boksit“ iz Milića, „Rudar“ iz Ugljevika, Glasinac iz Sokoca i dr. Proljetni dio takmičarske sezone nastavlja se polovinom marta 2011. godine.

 

Džudo sekcija "Trnovo"

Formirana je 2002.godine, radi u sklopu Džudo kluba "Famos"(Istočna Ilidža) i broji oko dvadeset aktivnih članova.U periodu iza sebe postigla je značajne rezultate na takmičenjima u Republici Srpskoj i BiH, te međunarodnim turnirima.

To su dokazali svakako svojim radom,velikim zalaganjima trenera Željka Šiljegovića, kao i njih samih, a tu je pomoć i lokalne zajednice, što je od velikog značaja za ove mlade sportiste. Džudo sekcija Trnovo u svojim redovima ima državnih i balkanskog prvaka.

 

Kik boks klub “Kule” u junu 2010. godine održao je Osnivačku skupština na kojoj je donešena odluka o osnivanju Kluba, usvojen je Statut i izvršen izbor članova organa Kluba.Broji oko 20 omladinaca od kojih se većina takmičila na prvenstvima RS i BiH i osvojila dosta medalja.

 

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com