TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: UNIVERZITET BL

 

Adresa: Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
BANJA LUKA
Telefon: 051/312-112
Fax: 051/315-694
Email: uni-bl@blic.net
Web: www.unibl.org
   

Универзитет у Бањој Луци основан је 07. новембра 1975. године. Приликом оснивања у саставу Универзитета било је пет факултета: Електротехнички, Технолошки, Машински, Правни и Економски и три више школе.

Медицински факултет основан је 1978. године. Касније су основани и остали факултети: Пољопривредни (1992), Шумарски (1992), Филозофски (1994), Архитектонско-грађевински (1995), Природно-математички (1996), Академија умјетности (1999) и Факултет физичког васпитања и спорта (2001). Универзитет у Бањој Луци данас има 13 факултета са 52 студијска програма на којима ради више од 237 професора, 335 асистената, 32 стручна сарадника, 11 лектора и 326 административних службеника.

Од јануара 2008. године Универзитет у Бањој Луци је интегрисан, са факултетима као организационим јединицама.

Орган управљања Универзитетом је Управни одбор. Највише академско тијело Универзитета је Сенат. Орган руковођења Универзитетом је ректор. На Универзитету постоје проректор за научно-истраживачки рад, проректор за наставу и студентска питања, проректор за међународну сарадњу и проректор за кадровска и остала питања.

Тренутно на Универзитету студира око 16 800 студената. У посљедњој академској години је 1 184 студента дипломирало и 78 магистрирало, а у посљедње три године 48 доктора наука је стекло диплому.

Библиотеке располажу са око 185 000 књига, а претплаћене су на 75 научних часописа.

У употреби је око 65 800 m2 простора. Већина факултета налази се у два кампуса смјештена недалеко од обала ријеке Врбас, у непосредној близини центра града. У кампусима се налазе студентски домови са ресторанима, спортским теренима, студентским клубовима и Универзитетским рачунарским центром.

Од 1996. године остварен је значајан број међународних контаката, већину од њих у оквиру неког од преко четрдесет заједничких Tempus пројеката.

Универзитет у Бањој Луци потписао је билатералне споразуме са преко тридесет универзитета из Европске уније, држава бивше СФРЈ и САД-а.

РЕКТОРАТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78 000 Бања Лука
Телефон: + 387 (0)51 312 112, 218 997, 213 707
Факс: + 387 (0)51 315 694
е-пошта: uni-bl@blic.net
Web: www.unibl.org
Ректор: проф. др Станко Станић

АКАДЕМИЈА УМЈЕТНОСТИ
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78 000 Бања Лука
Телефон: + 387 (0)51 316 292, 316 592
Факс: + 387 (0)51 316 292
е-пошта: aubl1@ inecco.net
Web: www.aubl.org
Декан: мр Милорад Кењаловић

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Булевар војводе Степе Степановића 77/3
78 000 Бања Лука
Телефон: + 387 (0)51 462 616, 462 543
Факс: + 387 (0)51 462 616
е-пошта: info@agfbl.org
Web: www.agfbl.com
Декан: проф. др Миленко Станковић

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
Мајке Југовића 4
78 000 Бања Лука
Телефон: + 387 (0)51 430 012, 430 010
Факс: + 387 (0)51 430 053
е-пошта: kontakt@efbl.org
Web: www.efbl.org
Декан: проф. др Новак Кондић

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Патре 5
78 000 Бања Лука
Телефон: + 387 (0)51 221 824, 221 820
Факс: + 387 (0)51 211 408
е-пошта: office@etfbl.net
Web: www.etfbl.net
Декан: проф. др Милорад Божић

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Булевар војводе Степе Степановића 71А
78 000 Бања Лука
Телефон: + 387 (0)51 465 473, 462 400
Факс: + 387 (0)51 465 085
е-пошта: info@masinstvobl.rs.sr
Web: www.masinstvobl.rs.sr

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Саве Мркаља 14
78 000 Бања Лука
Телефон: + 387 (0)51 216 525, 216 532
Факс: + 387 (0)51 216 525
е-пошта: medicinskifakultetbl@yahoo.com
Web: www.mf-bl.org
Декан: проф. др Зденка Кривокућа
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78 000 Бања Лука
Телефон: + 387 (0)51 312 390, 312 420
Факс: + 387 (0)51 312 580
е-пошта: agrobl@blic.net
Web: www.agric.rs.rs
Декан: доц. др Миланка Дринић
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
Булевар воjводе Степе Степановића 77
78 000 Бања Л ук а
Телефон: + 387 (0)51 465 438, 462 555
Факс: + 387 (0)51 460 602
е-пошта: pravni_fakultet@urc.bl.ac.yu
Web: www.pfbl.rs.sr, www.pravoedu.org
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Младена Стојановића 2
78 000 Бања Лука
Телефон: + 387 (0)51 319 142, 311 178
Факс: + 387 (0)51 319 142
е-пошта: sekretarica@pmfbl.org
Web: www.pmfbl.org
Декан: проф. др Рајко Гњато
ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
Булевар војводе Степе Степановића 73
78 000 Бања Лука
Телефон: + 387 (0)51 465 032, 462 400
Факс: + 387 (0)51 465 032
е-пошта: teh.racunovodstvo@gmail.com
Web: www.tehfakbl.org
Декан: проф. др Милош Сорак
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Бана Лазаревића 1
78 000 Бања Лука
Телефон: + 387 (0)51 303 995, 305 625
Факс: + 387 (0)51 301 834
е-пошта: fil.fakultet@blic.net
Декан: проф. др Драго Бранковић
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Булевар војводе Степе Степановића 75
78 000 Бања Лука
Телефон: + 387 (0)51 460 550, 464 628
Факс: + 387 (0)51 460 550
е-пошта: sum_fak@blic.net
Web: www.sfbl.org
Декан: проф. др Зоран Маунага

ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА
Булевар војводе Петра Бојовића 1А
78 000 Бања Лука
Телефон: + 387 (0)51 312 280, 312 607
Факс: + 387 (0)51 312 280
е-пошта: ffvis@blic.net
Web: www.ffvis.org
Декан: проф. др Симо Вуковић
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР "НИКОЛА ТЕСЛА"
Мајке Југовића 1
78 000 Бања Лука
Телефон: + 387 (0)51 312 948, 312 959
Факс: + 387 (0)51 435 371
Директор: Милан Комљеновић
УНИВЕРЗИТЕТСКИ РАЧУНАРСКИ ЦЕНТАР
Булевар војводе Степе Степановића 75Ц
78 000 Бања Лука
Телефон: + 387 (0)51 465 595
Факс: + 387 (0)51 465 595
е-пошта: rc@urc.bl.ac.yu
Web: www.urc.bl.ac.yu
Директор: Проф. др Славко Марић
ЦЕНТАР ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
СТУДЕНАТА-ЦЕДУБАЛ
Булевар војводе Степе Степановића 71Ц
78 000 Бања Лука
Телефон: + 387 (0)51 468 656
Директор: Стево Иванчевић
НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Јеврејска 30
78 000 Бања Лука
Телефон: + 387 (0)51 215 894 , 215 859, 215 822
Факс: + 387 (0)51 217 040
е-пошта: nubrs@rs.ba
Web: www.nubrs.rs.ba
Директор: Ранко Рисојевић
 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com