TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: VLADA RS

 

Adresa: Trg Republike Srpske br. 1
78000 Banja Luka
Web: www.vladars.net
 

Kontakt telefoni:

Kabinet predsjednika Vlade 339-102 339-103
kabinet@vladars.net

Generalni sekretarijat Vlade 339-277 339-278
sekretar@vladars.net

Sektor za informisanje - Biro za odnose sa javnošću 339-588 339-668
press@biro.vladars.net media@biro.vladars.net

Ministarstvo finansija 339-155
mf@mf.vladars.net

Ministarstvo unutrašnjih poslova 338-478
mup@mup.vladars.net

Ministarstvo pravde 339-535
mpr@mpr.vladars.net

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave 339-545
muls@muls.vladars.net

Ministarstvo privrede, energetike i razvoja 339-581
mper@mper.vladars.net

Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju 339-324
meoi@meoi.vladars.net

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite 338-602
mpb@mpb.vladars.net

Ministarstvo trgovine i turizma 338-769
mtt@mtt.vladars.net

Ministarstvo saobraćaja i veza 339-603
msv@msv.vladars.net

Min. poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 338-415
mps@mps.vladars.net

Min. za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju 339-592
mgr@mgr.vladars.net

Ministarstvo prosvjete i kulture 338-461
mp@mp.vladars.net

Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica 338-642
mirl@mirl.vladars.net

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite 339-486
ministarstvo-zdravlja @mzsz.vladars.net

Ministarstvo nauke i tehnologije 338-731
mnk@mnk.vladars.net

Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport 338-332
info@mpos.vladars.net

Poštovani posjetioci,

Vlada Republike Srpske, na čijem sam čelu, u prvoj godini mandata, snažno je radila na poboljšanju standarda života i institucionalnom jačanju Republike Srpske.

U prošloj godini smo ostvarili, po prvi put, suficit u Budžetu Republike Srpske. Bruto domaći proizvod Republike Srpske rastao je brže nego u BiH, a učešće javne potrošnje u BDP-u, u Republici Srpskoj zadržano je na nivou od oko 37%, dok je prosječno učešće javne potrošnje u BiH preko 47%.

Uspješno smo sproveli privatizaciju „Telekoma Srpske“ i Naftne industije Republike Srpske, za šta smo dobili pohvale, ne samo od domaće javnosti, već i od eminentnih međunarodnih institucija. Takođe, sklapanjem ugovora sa ČEZ korporacijom, omogućili smo da Rudnik i Termoelektrana „Gacko“ dobiju jednog od najznačajnijih evropskih partnera u oblasti elektroprivrede. Time smo omogućili, ne samo značajne investicije, već i otvaranje novih radnih mjesta. Pripremili smo Razvojni program Republike Srpske za period od 2007. do 2010. godine, sa jasnim konceptom razvojnog planiranja. Oko 1,5 milijardi maraka biće uloženo u razvojne programe širom Republike Srpske.

Otvorili smo novu, modernu zgradu Administrativnog centra Vlade koja je simbol Republike Srpske, grada Banje Luke i simbol svih dobrih ljudi. U skladu sa osnovnim ciljevima koje smo postavili, radili smo tako da omogućimo svakom čovjeku u Republici Srpskoj, da osjeti Republiku Srpsku kao svoju, i dokazali smo da možemo da budemo stabilna i efikasna zajednica.

Vlada Republike Srpske će i narednih godina raditi na poboljšanju standarda građana, razvoju i jačanju Republike Srpske.

Predsjednik Vlade Milorad Dodik

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com