TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: ŽELJEZARA ILIJAŠ

 

Adresa: Bosanski put 215
71380 ILIJAŠ
Telefon: 033/400-310, 410-320 (centrala)
        402-744 (tehnički direktor)
        400-321 (rukovodilac livnice)
        400-023 (šef komercijale)
Fax: 033/400-310
Email: sekretar@zeljezara.ba
komercijala@zeljezara.ba
direktor@zeljezara.ba
Web: www.zeljezara.ba
   

Željezara Ilijaš je utemeljena početkom pedesetih godina. Naime, odlukom Vlade Republike Bosne i Hercegovine od 9.5.1952. godine formirano je preduzeće „LIVNICA“ Ilijaš.
Prvi proizvodni kapacitet pokrenut je novembra 1954. godine, a to je livnica vodovodnih cijevi.
Proširenjem proizvodnih kapaciteta, narocito u domenu gvožđa, preduzeće je preimenovano u naziv ŽELJEZARA „ILIJAŠ“ koje je zadržano do danas.

U daljnjoj strategiji razvoja koja je realizovana u nekoliko etapa, Željezara „Ilijaš“ se profilira i razvija u domenu livarstva, tako da je sa instaliranih 150.000 t/g, raznih odljevaka i proizvodnjom sivog sirovog gvožđa od 100.000 t/g, prerasla u najveći livnički kompleks na Balkanu.

Značajni zahvati na planu rekonstrukcije i modernizacije tehnoloških rješenja uz značajna investiciona ulaganja praktično su započeli 1975 godine. U okviru ovoga investicionog poduhvata, koji je trajao sve do 90-tih godina, izvršena je potpuna supstitucija postojećih kapaciteta topljenja u kupolnim pećima sa elektroindukcionim pećima.
Instalirano je pet elektroindukcionih peći pojedinačne snage 1.1 MW i dvije elektrolučne peći od po 10t, snage 2,8 MVA za topljenje čeličnog liva kao i 4 kanalna receptora za livenje i to: 2,5t, 4 t, 6 t, i 9 t, instalirane snage 250 – 500 kW. Na taj način livnice Željezare „Ilijaš“ su se uvrstile u red savremenih livničkih potencijala.

PROIZVODNJA

"ŽELJEZARA ILIJAŠ" u svom trenutnom proizvodnom programu radi odljevke od SL-a, NL-a, CL-a i gabarita od 100kg do 40 t. Odljevke radimo u svim kvalitetama po standardima DIN-a, GOST-a i BAST-a.

Trenutno Željezara „Ilijaš“ proizvodi odlivke težine od 100 kg do 30.000 kg. Radi se o odlivcima za primjenu u čeličanama i za druge izmjene u proizvodnom sektoru.

Za čeličane se rade odlivci kao sto su:čeličarske kokile, lonci za trosku, livne ploče, kape, zvona za višak metala. Za druge kupce radimo odlivke po narudžbi.
Odlivke radimo u kvalitetu liva: sivi liv, nodularni liv, čelični liv i specijalno gvožđe za Aluminijske kombinate. Kompletna količina metala se radi na dvije elektrolučne peći nominalnog kapaciteta 2 x 15 tona tako da su prilagođene našim potrebama za 30 tona tečnog metala. Pored ovih peći postoje 3 indukcione peći po 30 tona, ali nisu u funkciji, i da bi se napravile i pustile u pogon neophodno je obezbijediti kontinuitet ljevanja u 24 sata, jer iste moraju stalno raditi.
Trenutno Željezara mjesečno na sistemu ručnog kalupovanja može da proizvede od 250 – 300 T mjesečno teških odlivaka na što utiče (broj lonaca, kapacitet peći, rad u jeftinom režimu struje, rad sušne i žarne peći).
Trenutno slobodnih kapaciteta ima u halama LFA (Livnica fazona i armatura) gdje bi se takođe mogla organizovati proizvodnja ručnim kalupovanjem, ali nedostaju livci, i dvije noćne smjene elektrolučnih peći (nedostaju topioničari).
U budućnosti pod ovim okolnostima Željezara može da proizvodi samo krupne odlivke, a za ostalo bi se moralo investirati. (Primjer hala Livnice radijatora sa novom linijom za automatsko kalupovanje i remontovanim pećima).

TERMIČKA OBRADA

Veoma značajna faza u procesu proizvodnje odljevaka jeste termička obrada.
U tom odjeljenju nalazi se jedna plinska peć nosivosti vagoneta po 60 t, uredjaj za poboljšanje i jama za hlađenje odljevaka.

 

 

MAŠINSKA OBRADA

U jednoj hali površine 1450 m2, u pogonu su mašine za obradu valjaka dimenzija do 800 x 6000 mm i svih ostalih odljevnih livačkih alata.

 

 

 

 

KONTROLA KVALITETA

U cilju kontrole kvaliteta, hemijski labaratorij je opremljen za izradu hemijskih analiza klasičnim postupkom i opremom za brze analize pomoću automatskog emisionog spektrometra.

 

 

 

 

MODEL STOLARIJA

U sklopu Željezare Ilijaš postoji i model stolarija, gdje se vrši izrada i prepravka modelnih naprava za odlivke po želji kupca.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com