TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: ŽIVINICE

 

Adresa: II Ulica 52
75270 Živinice
Telefon: 035/774-525 - centrala
Fax: 035/772-125, 774-251
Email: info@opcinazivinice.org
Web: www.opcinazivinice.org
   

Živinice, perspektiva zagarantovana!

Ova sintagma izvučena iz srednjoročne vizije razvoja općine Živinice, ne samo da lijepo zvuči, već traži još više ulaganja truda i rada, da bude stvarnost.

Ne tako davno bili smo po katcgorizaciji strategije razvoja Tuzlanskog kantona općina sa „industrijom na zalasku". Danas smo poduzetnička i poljoprivredna općina sa tendencijom stavljanja potpuno novih resursa u funkciju razvoja. Živinička privreda može se pohvaliti prije svega partnerstvom sa lokalnom zajednicom u donošenju strateških i planskih dokumenata, izgradnji infrastrukture, zapošljavanju i stvaranju povoljnijeg ambijenta za rad svih privrednih subjekata. Kroz reformu općinske administracije ojačali smo Službu za lokalni ekonomski razvoj, podršku poduzetništvu i poljoprivrednoj proizvodnji. Općina dakle, predslavija neku vrstu suporta za realizaciju srednjoročne vizije razvoja. Na području općine Živinice trenutno posluje 313 privrednih subjekata koji su u protekloj godini ostvarili ukupan prihod od 528.406.928,00 KM a privredna struktura je defmisana kroz poljoprivredu i šumarstvo, rudarstvo, prerađivačku industriju, snabdijevanje električnom energijom i vodom, građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo, saobraćaj, poslovanje nekretninama i poslovnim uslugama. Sa stanovišta prihoda, najjača je trgovina koja ostvaruje preko 55% prihoda, a sa stanovišta radnog angažovanja dominantna je prerađivačka industrija koja upošljava preko 38% radnika. Ohrabruju i pozitivni trendovi u porastu broja uposlenika na godišnjem nivou od 4,5%, kao i rast prosječne plaće za 13,6% na godišnjem nivou, iako je ona u protekloj godini iznosila svega 557,00 KM što je još uvijek ispod Federalnog prosjeka. Ukupna iskazana neto dobitu 2008.godini iznosi 14.853.264,00 KM što takođe predstavlja pozitivan trend u odnosu na raniji period.

Poljoprivredi kao oblasti od posebnog interesa za našu lokalnu zajcdnicu takođe se poklanja potrebna pažnja. Konceptom da je naš strateški partner individualni poljoprivredni prozvođač, mi smo uspjeli obraditi kompletnu površinu plodnog Sprečkog polja. Korištenjem kvalitetnih kreditnih linija otvorili smo preko 100 mini farmi za proizvodnjumlijeka, privatni biznis je otvorio mljekaru značajnog kapaciteta, a naši poljoprivredni proizvođači su najveći kooperanti Tuzlanske mljekare. Po ukupnoj godišnjoj proizvodnji koja iznosi preko 10,5 miliona litara mlijeka svrstani smo u sam vrh proizvođača. Pokrenuli smo i najmoderniju proizvodnju povrća na otvorenom i plastenicima, a privatni biznis je to propratio otvaranjem kapaciteta za preradu povrća. Ove godine zaokružujemo sličan projekat i u oblasti prerade voća.

Turizam, lov i rekreacija su novi izazovi za našu općinu. Jedinstveni u BiH po projektima revitalizacije i rekultivacije degradiranih površina i stavljanja u funkciju razvoja objekata i infrastrukture vraćenih od Oružanih snaga BiH, općina Živinice sigurno postaje mjesti perspektivnog življenja i stvaranja.

Općina u kojoj će naša djeca poželjeti da ostanu, a ne da odlaze.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com