TELEFONSKI IMENIK :: MEDICINA :: ZOTOVIĆ

 

Adresa: Slatinska 11
78000 Banja Luka
Telefon: 051/348-444 (Centrala)
301-533 (Direktor/Pomoćnik direktora)
587-222 (Banja Slatina)
Fax: 051/301-533
587-200 (Banja Slatina)
Email: kontakt@zotovicbl.com
Web: www.zotovicbl.com
   

Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju «Dr Miroslav Zotović» je visoko specijalizovana medicinska ustanova koja se bavi fizikalnim liječenjem i rehabilitacijom oboljelih i povrijeđenih po usvojenim medicinskim protokolima. Fizikalnim tretmanom i rehabilitacijom obuhvaćena su sva patološka stanja i pacijenti svih starosnih grupa, od beba, djece, omladine i odraslih do pacijenata u dubokoj starosti.

Zbog njegovog značaja i obima usluga koje pruža Vlada RS je 1996 godine imenovala Zavod republičkom referentnom ustanovom.
Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju «Dr Miroslav Zotović» osnovnu djelatnost obavlja u okviru specijalizovane ustanove zdravstvene zaštite, fizikalne medicine, habilitacije i rehabilitacije, korektivne ortopedije, aplikacije ortopedskih pomagala i balneoterapije.

Vrši edukaciju kadrova iz fizikalne medicine i rehabilitacije, bavi se naučno istraživačkim radom i nastavna je baza Medicinskog fakulteta. Obezbjeđuje osnovno obrazovanje djece na habilitaciji i rehabilitaciji kao i edukaciju roditelja djece koja se nalaze na liječenju.

U okviru Zavoda “Dr Miroslav Zotović” djeluje i Banja Slatina poznata po prirodnom izvoru termomineralne vode, smještena je na 206 metara nadmorske visine, 12 kilometara od Banjaluke. Temperataura vode na vrelu iznosi 42 stepena i prirodnim padom voda se dovodi do četiri zatvorena bazena sa ugrađenim podvodnim masažerima i šesnaest kada.

Voda Banje Slatina blagotvorno djeluje na sljedeća oboljenja: zapaljenski reumatizam u mirnoj fazi, degenerativni reumatizam, ekstraartikularni reumatizam, posljedice trauma, izvjesni oblici steriliteta – u prvom redu zapaljenskog i endokrinog porijekla, neuralgije, polineuriti, arterijska hipertenzija, funkcionalna i organska oboljenja perifernih arterijskih krvnih sudova.

U okviru banjskog kompleksa sagrađeni su i blatni bazeni u kojima se prirodnim putem proizvodi ljekovito blato (peloid) koje ima široku primjenu u liječenju velikog broja patoloških stanja. Indikacije za primjenu peloida su: degenerativni reumatizam perifernih zglobova i kičmenog stuba, hronični zapaljenski reumatizam u fazi remisije, vanzglobni reumatizam, posttraumatska stanja, hronični adneksiti, parametriti, neurološka oboljenja (neuralgije, neuriti).

Visokokvalifikovan stručni medicinski tim, savremena medicinska oprema i cjelovit pristup liječenju i oporavku pacijenata, preduslovi su za visoku poziciju Zavoda Dr Miroslav Zotović na ljestvici uspješnih centara za fizikalnu medicinu u regionu.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com