TELEFONSKI IMENIK :: PROIZVODNJA :: SO KOMERC

 

Adresa: Nenada Kostića bb
BANJA LUKA
Telefon: 051/385-071, 385-075
Mobitel: 065/514-437
Email: so-komerc@blic.net
Web: www.mapabih.com/banjaluka
   

- natrijum hlorid 0,075%
- jodata od 34 do 50 mil/kg
- čistoća NaCl 99,34%
- čisti jod od 20-30 mil/kg
- sredstvo protiv zgrudvavanja
   E536
- ANTICAL - za mašinsko pranje
   sudova

SO je hemijsko jedinjenje koje se zove natrijumhlorid (NaCl).
Sastoji se od 39,34% natrijuma (Na) i 60,66% hlora (Cl).
Fizičke osobine soli:
Molekulska masa 58,4428g/mol
Specifična masa 2165 kg/m
Temperatura topljenja 800ºC
Temperatura isparavanja 1465ºC
Rastvorljivost u vodi 35,9 g/100 ml
(24ºC)
Ležišta soli su uvek tamo gde su nekada bila mora. Skoro 97% svetske proizvodnje soli koristi se za industrijske potrebe, dok se svega 3% dorađuje i koristi kao so za ishranu stanovništva i obradu namirnica (konzerviranje).

ULOGA SOLI U ISHRANI LJUDI I ŽIVOTINJA
Ljudski organizam pravilno funkcioniše samo ako ima dovoljne količine soli u sebi. Jedan od najvažnijih zadataka natrijumhlorida je održavanje ravnoteže nivoa tečnosti u celom organizmu. Kuhinjska so je neophodna organizmu čoveka i životinje jer nedostatak soli dovodi do funkcionalnih i organskih poremećaja. Može doći do grčeva glatkih mišića, a ponekad i do oštećenja centralnog nervnog sistema.Dnevne potrebe odraslog čoveka za kuhinjskom solju iznose 10-15g, a u uslovima žarke klime i teškog fizičkog naprezanja (radnici na visokoj peći, livci) dnevne potrebe rastu i do 25-30g, što je povezano sa činjenicom da se znojenjem so pojačano izlučuje iz organizma, pa se gubici moraju nadoknaditi dodatnim unošenjem.
Kuhinjska so ima i antiseptička svojstva, mada razvoj nekih bakterija prestaje tek pri koncentraciji soli od 10-15%. Ovo svojstvo se koristi u prehrambenoj industriji i pri čuvanju-konzerviranju namirnica u domaćinstvima. Do danas je registrovano oko 14000 korisnih načina upotrebe ili primene soli.

FUNKCIJA SOLI U PREVENTIVNOJ ZAŠTITI ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA
Kuhinjska so je jedini uspešan i pouzdan nosilac joda u funkciji preventivne zaštite zdravlja stanovništva od gušavosti. Značaj soli u preventivnoj zaštiti potvrđen je na najposećenijem, od strane predsednika država ili vlada, svetskom Samitu za decu, održanom 1990 godine u Njujorku, kada je i doneta Deklaracija o striktnom provođenju jodiranja soli (jodne profilakse) i iskorenjivanju posledica uzrokovanih nedostatkom joda u ishrani na globalnom nivou.

PROIZVODNJA SOLI ZA LJUDSKU ISHRANU
Proizvodnja soli za ljudsku ishranu, vrši se od najkvalitetnijih kristala natrijumhlorida, njihovom daljom doradom, prema zahtevima odgovarajućih standarda svake zemlje i pakovanjem istih prema tržišnim potrebama, u funkciji dugoročnog očuvanja kvaliteta.
Kristali natrijumhlorida koji se koriste za proizvodnju soli za ljudsku ishranu mogu biti dobijeni isparavanjem morske vode u prirodnim uslovima i njihovim drobljenjem, mlevenjem, pranjem i sušenjem pod nazivom morska so.
Ako se dobijaju iskopavanjem, drobljenjem, mlevenjem i separisanjem kristala kamene soli iz prirodnih podzemnih ležišta, ovakva so se naziva kamena so. Kristali dobijeni veštačkom kristalizacijom soli iz visoko koncentrovanih rastvora soli putem vakuum ili termo uparavanja nazivaju se evaporisana so.

KUHINJSKA VARENA JODIRANA SO
MORSKA KUHINJSKA JODIRANA SO
SO ZA ISHRANU ŽIVOTINJA
(JODIRANA)
SO ZA MAŠINSKO PRANJE SUDOVA
 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com