TELEFONSKI IMENIK :: INSTITUCIJE :: ŠAMAC

 

Adresa: Kralja Aleksandra I Karađorđevića 4
76 230 ŠAMAC
Telefon: 054/611-217, 611-237
Tel/Fax: 054/611-149
Email: sosamac@elinspanic.net
Web: www.opstinasamac.com
   


Primarnom zdravstvenom zaštitom obuhvaćeno je je cjelokupno stanovništvo opštine, a njen glavni nosilac je Dom zdravlja koji ima i dvije sektorske ambulante- u Obudovcu i Gornjoj Slatini.

Bolnica u Šamcu je ustanova sa veoma dugom tradicijom u pružanju sekundarne zdravstvene zaštite iz oblasti interne medicine, rentgentske dijagnostike, hemodijalize bubrežnih bolesnika i drugih specijalnosti.

Apoteka u Šamcu zadovoljava potrebe stanovništva za lijekovima i sanitetskim materijalom.

 

 


© Copyright 2003. Sva prava zadržana.
TELEKOM - TELEFONSKI IMENIK
Email: tti@telefonski-imenik.com